Garantia Produselor

CERTIFICAT DE GARANȚIE ÎNCĂLȚĂMINTE, ÎMBRĂCĂMINTE,
CURELE, POȘETE ȘI GENȚI
Condiții generale de acordare a garanției:
S.C. HIGHT JCC STYLE S.R.L (denumită în cele ce urmează HipHop-Style.ro), în calitate de vânzător al
produselor, asigură garanția produselor achiziționate de dumneavoastră.
Vă rugăm să luați la cunoștință dispozițiile prezentului Certificat de Garanție și să păstrați factura de
achiziție, pentru eventuale reclamații privind lipsa de conformitate a produsului. Pentru orice reclamație, vă rugăm să ne trimiteți o sesizare în scris.
Informațiile și pictogramele privind compoziția și instrucțiunile de curățare și întreținere a produselor, se
găsesc fie pe eticheta interioară a produselor, fie pe eticheta din carton atașată acestora, fie în descrierea produselor din pagina dedicată, pe www.hiphop-style.ro. Acestea sunt specifice fiecărui tip de produs.
Vă rugăm să consultați semnificația pictogramelor, pentru a identifica modalitățile de întreținere/
curățare specifice fiecărui tip de produs. În condiții normale de utilizare, produsele sunt garantate pentru orice defect de fabricație pe o perioada egală cu durata medie de utilizare.
Pentru acordarea garanției vă rugăm să consultați si să respectați instrucțiunile de curățare și întreținere
specifice fiecărui produs.
Garanția devine inaplicabilă și Hiphop-Style.ro nu poate fi făcută răspunzătoare de niciun fel de defect ce
poate apărea datorită:
 procesului de curățare/ spălare/ întreținere care nu respectă instrucțiunile specifice fiecărui produs, indicate conform celor de mai sus;
 depozitării sau utilizării produselor în condiții de umiditate;
 decolorării ca urmare a expunerii la soare sau alte surse puternice de căldură;
 deteriorării;
 reparării sau modificării făcute de persoane neautorizate;
 uzurii normale a produsului;
 utilizării în condiții improprii, incorecte, de către consumator, altele decât cele pentru care produsul a fost proiectat.
Garanția comercială:
HipHop-Style.ro acordă consumatorului o garanție comercială independentă și suplimentară față de garanția
acordată de lege. Garanția comercială nu acoperă lipsa de conformitate a produsului, neimputabilă
consumatorului, existentă la momentul când au fost livrate produsele, pentru care se acordă garanția
legală în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora si cu cele ale Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului. Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garanția comercială adițională oferită prin
prezentul Certificat de garanție.
Hiphop-style.ro asigură pentru produsele vândute din categoriile îmbrăcăminte, curele, poșete, genți și încălțăminte o garanție comercială de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data cumpărării produselor,
pentru deficiențe neimputabile consumatorului, cu condiția respectării recomandărilor de utilizare și
întreținere.
În cazul neconformității produsului, consumatorul are dreptul de a solicita Hyphop-style.ro repararea produsului, înlocuirea acestuia sau, după caz, restituirea contravalorii aferente produsului. În cazul unei recla-
mații, Hyphop-style.ro poate repara produsul, înlocui cu unul identic sau, dacă acesta nu este disponibil în
stoc, cu un alt produs, cu posibilitatea plății sau restituirii unei diferențe de preț.
Daca Hiphop-style.ro constată că produsul nu poate fi reparat, va proceda la înlocuirea acestuia. În cazul în
care produsul nu este disponibil iar consumatorul nu dorește înlocuirea produsului defect cu un alt
produs, Hiphop-style.ro va rambursa consumatorului contravaloarea produsului, în termen de maxim 14
(paisprezece) zile calendaristice de la data primirii reclamației scrise și a produsului în cauză.
Orice măsură reparatorie nu poate depăși 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința Hiphop-style.ro lipsa de conformitate a produsului.
Deteriorările produselor, cum ar fi, de exemplu: zgârieturile, petele, rupturile care nu au fost aduse la
cunoștința Hiphop-style.ro în momentul recepționării produsului de către consumator, în vederea acordării
garanției, nu sunt acoperite de garanție. Intervențiile neautorizate asupra produsului, nerespectarea
instrucțiunilor de întreținere și curățare, precum și utilizarea acestuia în alte condiții decât cele pentru
care a fost conceput conduce la anularea garanției.
În cazul specific al încălțămintei, disconfortul, rănile sau deformările piciorului și deteriorarea încălțămintei provenite de la purtarea încălțămintei de mărime sau formă nepotrivită cu piciorul, precum și utilizarea sau întreținerea incorectă este exclusiv în responsabilitatea consumatorului și anulează garanția. Folosirea excesivă, anormală, îngrijirea necorespunzătoare sau lipsa ei, neglijența, utilizarea necorespunzătoare duce la pierderea garanției.
Uzura excesivă a tocurilor datorată tocirii și deteriorările fețelor sau ale tălpilor, apărute în urma lovirii
sau frecării cu alte materiale, suprafețe sau expunerii la soare sau la temperaturi ridicate, nu sunt acoperite de garanție.
Spălarea încălțămintei cu apă sau în mașina de spălat, curățarea cu detergenți de rufe sau produse de
albire se face pe propriul risc și are ca urmare pierderea garanției.
Hiphop-style.ro nu poate fi făcută responsabilă pentru defectele apărute ca urmare a contactului cu pavajul,
asperitățile terenului și nici pentru defectele rezultate din agățarea sau călcarea pe obiecte contondente, metale, pietre, sticlă, etc.
Deteriorările apărute ca urmare a contactului cu apă, zăpadă, solvenți, combustibili, nisip, smoală, bitumul moale sau alte materiale corozive nu sunt acoperite de garanție. Excepție face încălțămintea special concepută, dotată cu membrane TEX sau cea din cauciuc.
Pentru a proteja pielea dumneavoastră de acțiunea substanțelor chimice, încălțămintea este vopsită cu
culori vegetale, ca urmare vopseaua interioară poate migra. Acesta nu este un defect sau motiv de reclamație. Din această cauză recomandăm utilizarea produselor de fixare a culorii și a ciorapilor de aceeași culoare cu pantofii.
Încălțămintea poate fi confecționată parțial sau în întregime prin manufacturare și ca urmare poate prezenta mici diferențe sau neregularități. Acestea nu constituie defecte de fabricație si sunt un indiciu al
autenticității.
Umplerea excesivă a genților și depășirea greutății maxime admise duce la deteriorarea acestora și implicit la pierderea garanției.
Atenție! Nu tăiați eticheta interioară a produselor!
Lipsa etichetei interioare duce automat la pierderea garanției.
Nu se acceptă returul produselor de lenjerie intimă!
Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru articolele de încălțăminte:
Încălțămintea trebuie schimbată de la o zi la alta pentru a menține igiena piciorului, pentru a preveni
deformarea sa și pentru a prelungi durata de folosire a acesteia. După fiecare purtare, încălțămintea se
curăță și se pune pe șanuri potrivite ca mărime și formă. Se interzice spălarea încălțămintei în mașina
de spălat sau contactul îndelungat cu apa. Udarea puternică a fețelor cu apă sau alte lichide poate duce la dezlipirea încălțămintei, deteriorarea fețelor și implicit la pierderea garanției produsului. Încălțămintea trebuie curățată și uscată înainte de aplicarea oricărui luciu pentru încălțăminte, creme, preparate contra petelor, etc. Când folosiți aceste produse de întreținere, citiți cu atenție instrucțiunile producătorului acestora. Se impune folosirea încălțătorului pentru evitarea deteriorării premature a încălțămintei în zona călcâiului.
 încălțămintea cu fețe din piele netedă se curăță de praf cu o cârpă moale sau cu o perie, fără a se
folosi detergenți, solvenți, înălbitori sau orice alte produse chimice. Acestea pot deteriora ireversibil aspectul pielii. Se interzice spălarea produselor din piele în mașina de spălat indiferent de tipul
mașinii de spălat sau de programele opționale ale acesteia. În cazul în care produsul s-a udat în
condiții de utilizare normală (ploaie, ninsoare), ștergeți-l cu o cârpă moale, uscată și lăsați-l la uscat la temperatura camerei, ferit de surse directe de căldură (radiatoare, aragazuri, uscătoare,
etc.). Feriți produsul dumneavoastră din piele de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiune fizică de natură să-l deterioreze.
 pentru buna întreținere a pielii, după câteva purtări se aplică, cu ajutorul unei perii moi sau cu o
cârpă, un strat de cremă pentru încălțăminte, după care se lustruiește cu o cârpă moale sau cu o
perie.
 încălțămintea cu fețe din piele întoarsă, piele de antilopă sau năbuc, se perie cu o perie specială,
potrivită fiecărui tip de piele. Nu folosiți apă, pentru că fața materialului s-ar putea păta. Petele de
ulei sau de grăsime se îndepărtează folosind soluție contra petelor, specială pentru pielea întoarsa, pielea de antilopa sau năbuc.
 încălțămintea cu fețe din lac, piele metalizată, lăcuită, se curăță de praf cu o cârpă moale. Aceasta
trebuie ferită de contactul direct cu solvenții organici (alcool, acetonă etc.).
 încălțămintea cu fețe textile se recomandă a fi purtată pe timp uscat. După fiecare purtare, încălțămintea se curăță de praf cu o perie pentru materiale textile, uscată. Nu se introduce în mașina
de spălat rufe. Nu folosiți înălbitor. Petele pot fi îndepărtate folosind soluție contra petelor, specială pentru materiale textile, respectând instrucțiunile de utilizare recomandate de producătorii
acestora.
 încălțămintea cu fețe din înlocuitor se curăță după fiecare purtare cu o cârpă umedă. Petele de
grăsime se vor curăța cu o soluție apoasă de detergent (2%). Nu se va folosi cremă de pantofi
pentru îngrijire.
Încălțămintea se usucă natural, la temperatura camerei. Nu o uscați la ventilator, calorifer, foc, uscător
de păr sau alte surse directe de căldura. Încălțămintea nu se va depozita lângă surse directe de căldura
sau în mediu umed și se va feri de acțiunea produselor petroliere și a solvenților organici. Se va evita
contactul încălțămintei cu solvenți organici (benzină, alcool, acetonă, etc.). Hiphop-style.ro nu poate fi făcută
răspunzătoare pentru incidentele provenite din nerespectarea instrucțiunilor menționate mai sus sau
pentru disconfortul provenit din purtarea încălțămintei de mărime nepotrivită sau model/calapod nepotrivit.
Orice defect cauzat de conducerea autoturismului nu este considerat defect de fabricație.
Garanția de conformitate se refera la fețe, tălpi si căptușeală. Flecurile și șireturile sunt excluse din garanție.
Imagini pentru PICTOGRAMELE CU INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE PENTRU ARTICOLE DE ÎNCĂLȚĂMINTE
Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru articolele de îmbrăcăminte (din alte materiale decât piele):
Produsul se spală sau se curăță conform instrucțiunilor indicate pe eticheta interioară. În vederea spălării produsului se vor utiliza numai detergenți care respectă normele de calitate impuse de legislația EU
privind siguranța utilizării acestor produse. Nu folosiți pentru spălarea sau curățarea articolelor produse
de curățat industriale, acestea putând deteriora ireversibil calitatea materialului.
Vă rugăm să respectați recomandările referitoare la temperatura de pe etichetă. Nu uscați produsul
prin expunerea la surse de directe de căldura (radiatoare electrice, aragazuri, etc). Uscarea se va face
întotdeauna la temperatura camerei.
Feriți produsul de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiuni fizice de natură
să producă deteriorarea acestuia. În cazul în care apelați la servicii specializate de curățătorie și/sau
spălătorie pentru întreținerea produsului, Shopila.ro nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun fel de
defectele care pot apărea în urma procesului de curățare și/sau spălare.

Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru accesorii și îmbrăcăminte din piele
Îmbrăcămintea din piele poate fi curățată cu o cârpă moale, umedă, fără a folosi detergenți, înălbitori
sau orice alte substanțe chimice.
Nu spălați aceste produse în mașina de spălat.
Daca articolul se udă, ștergeți-l cu o cârpă moale și lăsați-l să se usuce la temperatura camerei, fără a
intra în contact direct cu surse de căldura (radiatoare electrice, uscătoare etc.).
Feriți produsul din piele de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiuni fizice
care îl pot deteriora.
Instrucțiuni de utilizare și întreținere pentru curele, genți, poșete și plicuri:
Gențile și plicurile vândute de către Hiphop-style.ro sunt destinate exclusiv ca accesorii și nu pot fi folosite ca
bagaje de voiaj. Greutatea maximă admisă pentru plicuri este de 300 gr, pentru poșete este 1 kg iar
pentru genți de 3 kg.
Feriți produsul de obiecte care pot provoca zgârieturi, arsuri, perforări sau orice acțiuni fizice care îl pot
deteriora.
Garanția de conformitate se refera la fețele și căptușeala curelelor, genților, poșetelor și plicurilor.